Historie, osobnosti, Starověk, Středověk, Novověk

E-dejiny.cz

Velkomoravská říše

| Tři komentáře

Počátky Velké Moravy

Mapa Velké Moravy

Mapa Velké Moravy

Velká Morava byla prvním skutečným státním útvarem na našem území. Navazovala na tzv. Sámovu říší, která existovala v letech 624 až 659 (626). Říše franského kupce Sáma se nedá nazvat pevným státním útvarem, fungovala spíše jako obranný kmenový svaz Slovanů. Po smrti Sáma se tento útvar rozpadl mezi jednotlivé velmože, dost možná jeho syny (těch měl prý 22). Slovanská sídla a hradiště se rozvíjela i po Sámově smrti a pravděpodobně položila základ ke vzniku Velké Moravy. Tuto teorii potvrzuje fakt, že centrum Sámovy říše leželo přibližně ve stejné oblasti, v které později Velkomoravská říše vznikla (Moravsko-rakousko-slovenské pomezí).


Kníže Mojmír I.
Počátky Velké Moravy jsou spojeny se zhroucením Avarského kaganátu s centrem na území dnešního Maďarska. Po pádu Sámovi říše se nejednotní Slované nebyli schopni bránit avarským nájezdníkům. Slovanské kmeny Avarům podlehly a tento stav trval až do vyvrácení avarské moci ve střední Evropě Karlem Velikým koncem 8. století. Po pádu kaganátu se slovanští velmoži na moravsko-slovenském pomezí sjednotili pod dvě místní knížata. Na moravské straně to byl kníže Mojmír se sídlem v Mikulčicích a na slovenské straně kníže Pribina sídlící v Nitře. Obě mocenská centra spolu začala soupeřit o hegemonii v regionu. Mojmírovi se v roce 833 podařilo Pribinu z Nitry vypudit a toto datum je proto udáváno jak rok vzniku Velkomoravské říše. Po jejím prvním panovníkovi se vládnoucí dynastie Velké Moravy nazývá dynastií Mojmírovců.
O životě knížete Mojmíra a jeho vládě toho není známo mnoho. Podle některých pramenů rozšířil své panství jižně do oblasti severního Rakouska. Svoji moc opíral o síť hradišť, kterých podle franských kronik bylo na velkomoravském území několik málo desítek. Koncem své vlády se kníže Mojmír dostal do sporů se svým synovcem Rostislavem. Toho využil východofranský král Ludvík Němec, který v rámci své expanze na východ Mojmíra svrhl a na jeho místo dosadil právě Rostislava. Mojmír tento svůj pád v roce 846 nepřežil.

Rostislav a christianizace
Navzdory neslavnému nástupu Rostislava na knížecí stolec zaznamenala Velká Morava za jeho vlády rozmach. Panování Rostislava se neslo v duchu bojů s východofranským králem Ludvíkem Němcem. Ludvík pomohl Rostislavovi na velkomoravský trůn, a proto ho považoval za svého vazala. S úlohou vazala se Rostislav nechtěl smířit a po konsolidaci své moci uvnitř Moravy se proti svému dřívějšímu spojenci postavil na odpor. S Ludvíkem přerušil styky a začal podporovat jeho odpůrce. Od roku 850 začal ze země vyhánět latinské kněží. Ty sem z Franské říše pozval jeho strýc Mojmír po svém křtu v bavorském Pasově roku 831. Rostislav v nich spatřoval nástroj Ludvíkova vlivu. Ludvík II. Němec se rozhodl neposlušnost svého chráněnce potrestat a uspořádal na Moravu v roce 855 trestnou výpravu. Ludvíkova vojska vzala Moravu útokem a Rostislava oblehla v jeho pevnosti. Kníže však proti frankům vytáhl do protiútoku, vetřelce porazil a moravští je pak hnali až do Rakous.

Rostislav porazil Ludvíka nejen vojensky, ale také diplomaticky. Spojenectvím s Ludvíkovým vzpurným synem Karlomanem,

Cyril a Metoděj

Cyril a Metoděj

správcem Ostmarky (dnešního Rakouska), získal pro Moravu některá území v Maďarsku. Mnohem dalekosáhlejší následky měl jiný Rostislavův politický tah – Cyrilometodějská misie. Vyhnáním latinských kněží ustalo obracení na křesťanskou víru tehdy ještě pohanského obyvatelstva Velké Moravy. Rostislav nejprve zažádal o misii papeže Mikuláše I. Mikuláš byl spojencem Ludvíka Němce a dle očekávání žádost zamítl. Po neúspěchu v Římě se Rostislav obrátil se stejnou žádostí na „konkurenční“ Cařihrad. Mocný byzantský císař Michal III. žádosti vyhověl, nemohl si nechat ujít možnost rozšíření byzantského vlivu do střední Evropy. Císař Michal vyslal na Moravu významné bohoslovce té doby – Konstantina a Metoděje. Ti na rozdíl od západních kazatelů nevykládali Písmo v Latině. Jejich kázání byla ve Staroslověnštině, které slovanské obyvatelstvo Velké Moravy rozumělo daleko lépe. Konstantin (později přijal jméno Cyril) pro tento jazyk vymyslel i písmo hlaholici. Cyril a Metoděj byli za své zásluhy později svatořečeni.
Ironií osudu Rostislav svou moc pozbyl stejně, jako jí kdysi nabyl. Jeho ambiciózní synovec Svatopluk se proti svému strýci spojil s Ludvíkem Němcem, Rostislava zajal a vydal ho Ludvíkovi. V roce 870 Rostislav umírá oslepen ve vězení některého z bavorských klášterů.

Kníže Svatopluk
Pánem situace se po smrti Rostislava stal Ludvík Němec. Svatopluk očekával, že bude za vydání svého strýce odměněn vládou nad Velkou Moravou. Ludvík místo toho svěřil správu rozsáhlých území svým vlastním místodržícím. Svatopluka nechal i s Metodějem uvěznit. Proti franské okupaci vypuklo na Moravě rozsáhlé povstání. Na jeho potlačení vyslal Ludvík vězněného Svatopluka, který po příchodu na Moravu sběhl k povstalcům a postavil se do jejich čela. Svatopluk Franky porazil, a Ludvík byl nucen podepsat v roce 874 mírovou smlouvu. Z ní sice formálně vyplývala svrchovanost říšské koruny nad moravským knížectvím, ale ve skutečnosti znamenala uznání velkomoravské nezávislosti.
Svatopluk měl po vyřešení vztahů s Říší volné ruce pro vlastní územní expanzi. Severním směrem expandoval Svatopluk podél Visly a podrobil si jih dnešního Polska. Na západ od Moravy získal území Čechů a lužických Srbů. Velká Morava se za Svatopluka rozrůstala i jihovýchodním směrem do Panonie. Kromě územní expanze se Svatoplukovi dařilo i na půdě diplomatické a vnitropolitické. Zavedl v zemi úspěšné reformy a dopomohl Metodějovi k získání titulu moravského arcibiskupa. Získáním vlastního arcibiskupství se Velkomoravská říše de facto emancipovala od mocného západního souseda. Těmito úspěchy se stal Svatopluk jednoznačně nejúspěšnějším velkomoravským knížetem a za něj se Velká Morava ocitla na svém vrcholu.
Kníže Svatopluk se nechal vtáhnout do sporů o východofranskou korunu mezi Karlem III. a Arnulfem Korutanským. Postavil se na stranu Karla, který během zápasu o královský titul zemřel a králem se stal Arnulf. Jeho útoky sice Svatopluk odrazil, ale na východní hranici své říše musel čelit tehdy mocným Bulharům. Do toho všeho se uvnitř Velké Moravy rozhořel spor mezi slovanskými a latinskými bohoslovci. V Čechách navíc rostla moc ambiciózního rodu Přemyslovců. Kníže Bořivoj sice přijal křest na Moravě přímo od Metoděje, ale na českém knížecím stolci se nechal potvrdit od Svatoplukova rivala Arnulfa. Tyto události z přelomu 80. a 90. let 9. století předznamenávají pád mocné říše Moravanů. Když v roce 894 kníže Svatopluk umírá, nechává si podle legendy „O třech prutech Svatoplukových“ zavolat ke smrtelnému lóži své tři syny a vyzývá je k jednotě. Smrtí Svatopluka odchází mimořádně nadaný vojevůdce, politik i diplomat.

 

UMĚNÍ VELKÉ MORAVY

UMĚNÍ VELKÉ MORAVY

 

Mojmír II. a zánik Velké Moravy
Svatoplukovi synové se i přes legendami opředená otcova slova pustí do bojů o moc. Knížetem se stal Mojmír, další jeho bratr Svatopluk se nespokojil s lenním údělem v Nitře a proti Mojmírovi II. vytáhl do boje. Rozpoutaná občanská válka uvrhla zemi do chaosu. Od Moravy se postupně odtrhla všechna území získaná otcem znesvářených bratrů, včetně přemyslovských Čech v roce 895.

Situace využili Frankové i Bavoři, kteří se postavili na stranu rebelujícího Svatopluka II. Dílo zkázy dokonalo dorážení Maďarů na východní hranice rozpadající se Velké Moravy. V bitvě s Maďary v roce 906 byli Moravané definitivně poraženi. V tomto boji padla celá moravská šlechtická elita včetně samotného knížete Mojmíra II. To byl definitivní kolaps Velké Moravy. Na středoevropském výsluní vystřídal moravskou dynastii Mojmírovců český rod Přemyslovců.

Zdroje:
BLÁHOVÁ, Marie; FROLÍK, Jan; PROFANTOVÁ, Naďa. Velké dějiny zemí koruny české I. Do roku 1197. Praha; Litomyšl: Paseka; 1990. 800 s. ISBN 80-7185-265-1
MĚŘINSKÝ, Zdeně: České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu II. Praha: Libri, 2006. 967 s. ISBN 80-7277- 105-1

 

zdroje obrázků: wikipedie.cz, uhm-prednasky.fpf.slu.cz/

3 Comments

 1. Pingback: Cyril (Svatý) ze Soluně

 2. Dobry den
  Rad bych se zeptal jestli jednou uz se dockam od nasich filmaru ,kteri jsou jen pro Amerikanizaci a domnivaji se ze dobudou neco co jini nemaji, ale to mi uz davno a davno mame , mame historiji jakou nema skoro nikdo na svete , mame Karla velikeho, Svateho Vaclava a dalsi, Jen jsem moc a moc smutny z toho ze nase filmy nestoji zanic , asi proto ze reziseri jsou taky na nic , proc nemuzou cerpat z nasich krasnych dejin a udelat velkofilmy historicke vsech moznych zanru a vsech moznych podb a tim konkurovat a dostat se na vysluni s nasimy filmy, ja jsem ted v holandsku a nikdo nevy ze J.A. Komensky , je z Cech, nikdo nevy ze karel veliky je z Cech, a spousta jinych veci , nikdo nasi hystoriji nezna ale mi se divame a cpeme kina Americkymi filmy a ty znaji Cesi lepe nez svou zemi, proc je narod takovy jaky by nemel , byt, bojovali jste za demokraciji proto aby jste se zase nacpali nekomu jinemu do zadku ? Nrebo je nekdo jeste takovy ze vi co je to hrdost a rika ze jsme kdysi byli narodem sveta a ze se o nas vsude vedelo a ze dnsni E. U byla nase skoro cela daleko a daleko pred tim v davnych dobach kdy mi jsme meli hlavni slovo v europe a odvadeli nam destaky a dnes se na nas zapomelo a nikdo nema ani tuseni kdo jsme , jsem pysny na nasi historiji ale na narod nikdy pysny byt nemohu a vite proc ? Uz se naplnuje cast slov kdy komuniste rekli , mi vam dame tu vasi demokraciji a vy sami si udelate z toho peklo a zlej zivot a je to pravda , to co za komunistu slo lehce a bez problemu a vedelo se pres filmy o nas ted o nas vedi jen pres dluhy, kriminalitu a smeji se nasi politice kde je opravdovy vrchol biznisu bez hranic , Praha je hora Olimp a sedi tam bohove , mluvite o osbnostech jako je Jagr a Zatopek, a spousta dalsich, nemecek, Torma , proc nemuzete najit nekoho kdo umi natocit tisice filmu na tema nasi hrdinove vsech dob , ja vim proc , ??? Lepsi blbost za malo a bit v su cu s penezma , nez byt Ceskym hrdinou a srdcarem, kdo ja jsem >>>>? Ja jsem clovek v cizi zemi s bolesti v srdci se kokam jak se plundruje nase zem a jak mi tenkrat bylo do roku 89 fajn, politika me nezajima ale dnes i kdyz nechci musim se na vsecko divat, jsou to opravdovy herci, zabijaci, agenti, zlodeji, tunelaria jine stale profese , ktere maji diplomi a tucne vyplaty za nic , tak jsk se to dela ted v Evrope je vsem inteligentnim lidem jasne ze je to priprava na valku , ja jsem se narodil v Cechach a bojoval bych za svou zedm ale kde budou v tu dobu ti politici v ktere zemi ?Tak jako pan Havel, pomohl vsem komu se dalo dal jim moc a bohatstvy a nikdo se nestidi ze obrali narod o vsecko o co se dalo, Tak udelejte lidem radost s tim ze udelate filmy rize nase a budou lepsi nez Americke , budou to filmy lepsi nez byl Atila nebo cingis chan , meme hrdinu vic nez dost nejen v normalnim zivote ale i ve sporte a take v lidech o kterych nikdo nevy ze existuji , jako byl Komensky ktery ne jen ucil ale pasoval a zabijel a pomahal dobyvat a kolonizovat, atd . ja uz nemam co psat jsem romsky clovek ale stydim sed za to jak Cesi sami sobe dokazou byt zli, neprijemny a zavistivy i falesni sami k sobe, skuste byt vy Cesi taky hrdy na to ze mi Vam neublizujeme a nemame sklony rasismu jako vy je mate , udelejte mi radost a napiste mi ze budete neco delat noveho a ja budu pysny na to ze i my jsme soucasti zeme kde jsou chytri a mirumilovni lide a ne ze jsem se stydel a stydim ze jsem z cech, nikdo nedokaze tady pochopit proc fandim hokeji za nas tak fanaticky nebo sportu, nebo proc jsem tak hrdym na nase tradice a historiji ,kdyz me vsude v cechach maji za ODPAD LIDSTVA , nedokazu jim odpovedet ale rekl jsem ze cesi meli malou lekci od historije kde se slibovalo ze cesky narod zanikne a budeli fungovat tak pouze jen jako otroci . To uz je zapomenute a Cesky narod se domniva ze je na urovni jinych narodu aby mohl byt rasistou na sve zemi proti jinym narodum ale to uz je jina doba v jinem case a v jine dimenzy, Romove budou vzdy soucasti Ceske zeme a jednou budou i voleni do nejvyssich funkci, nebo snad si myslite ze jen vy umite nic nedelat a mit miliony za nic jen tak ? Neni tento mail pro Vas rezisery dost dobry namet na nekolik filmu , napiste mi a ja Vam dam namet na skutecny pribeh , kdy jsem byl az do dnes spoustu let bez prav a bez svobody v demokraticke zemi vice jak 12 let otrokem a to doslova jak pisu, mam na vse i dokumenty , kdy se semnou zachazelo spusobem jaky byl pouzivany pro zidy a cikany v r. 1938 a to mohu i dokazat pokud nemate nic lepsiho ale muj zivot tady jen dokazuje jak Holandsko mysli o Cesich a jak absolutne nemaji zadny strach zotrocit kohokoliv a urady v tom proste pomahaji , tady se otroctvy pouziva ve vsech moznych podobach ale spravedlnost a prava nebo jen zakladni lidska prava neexistuji , nepouzivaji se , je tady sistem komunistu ale i tvrda liga kapitalisticka . Mate zajem napiste a budete mit takovou bombu ze Holandsko na tento film bude reagovat velice rychlim spusobem a urcite zmeni postoj proti nasi zemi a jinym , kdy si prestanou rikat a myslet , ze jsme pouze otroci a bezpravni lide . Diky ze jsem si tohle mohl napsat. Josef rac

 3. 1. Neexistovalo žiadne moravsko-slovenské pomedzie. To je nezmysel. Mikulčice ako také neexistovali. To čo sa nazýva Mikulčice je nálezisko medzi dnešnými Mikulčicami a Kopčanmi je ne dnešnej Česko – Slovenskej hranici.
  2. Markgrófstvo Moravské a Veľká Morava spolu nesúvisia, teda nieje možné tvrdiť, že Morava sa zachovala ako Mojmírove kniežactvo.
  3. Markgrófstvo súvisí s Franckou ríšou či Nemeckou ríšou a je to spravidla zvláštne územie na čele s markgrófom, určené na obranu hraníc. Teda markgrófstvo ležalo na hraniciach Nemeckej ríše a tomu Morava zdpovedá. Hranicu na rieku Morava posunul Přemysl Otakar II. Podobne napr. Východná marka – Rakúsko, Korutánska marka, Bretónska marka atď. .Prvý známy markgróf Roland , druh Karola Veľkého. Teda aj z tohoto hľadiska by Morava nemohla byť Mojmírovým kniežactvom. Poloha Moravského markgrófstva sa vyvíjala pravdepodobne siahala pôvodne od Wiedne po Brno a zrejme bola založená v dobe Velkomoravskej ríše s východnou Markou.
  4. Nieje vobec isté či Nitra bola sidlom Pribinovým, vie sa iba z Fredegardovej kroniky, že mu tam Adalrám vysvetil kostol, nič viac. Rovnako nieje jasné či Mojmír bol vládcom nejakého iného kniežactva – Moravského a Pribina Nitrianskeho a či došlo akože k zlúčeniu kniežactiev po vyhnaní Pribinu, skôr išlo iba o vnútorný boj v kniežactve ako napr. za Rastislava. Avicenus v Kronike Bavorov tvrdí, že Brno založil Pribina čo by potvrdzovalo jedno kniežactvo.
  5. Z najväčšou pravdepodobnosťou prvým „přemyslovcom“ bol Bořivoj a pochádzal od Mojmírovcov a preniesol Veľkomoravskú tradíciu do Čiech. Nikto ako Přemysl neexistoval, to je bájka vymyslená účelovo Kosmasom, rod Přemyslovcov pre zmenu vymysleli český romantizujúci historici 19 storočia.
  6. Ani rozpad Veľkej Moravy nieje jasný, najpravdepodobnejšie je, že na jednej strane sa transformovala do Českého kráľovstva na druhej strane do Uhorského kráľovstva a tým ako taká stratila význam. Morava zostala ako Markgrófstvo a to asi preto lebo tytul markgrófa mal význam skoro ako tytul krála, obydvaja niesli odpovednosť oproti cisárovi, od nikoho iného neboli závislí. To určite hralo veľký význam (v rámci Rímskej ríše) veď ani Habsburgom nestačilo Rakúske vojvodstvo a vymysleli si arcivojvodstvo nadriadené ostatným vojvodstvám.

Napsat komentář

Required fields are marked *.


3 − 3 =