Historie, osobnosti, Starověk, Středověk, Novověk

E-dejiny.cz

1991 – Sčítání lidu

Rozhodným okamžikem sčítání byla půlnoc ze soboty 2.3.1991 na neděli 3.3.1991.

Sčítání 1991 bylo integrovaným populačním, bytovým a domovním censem. Základní metodou zjišťování bylo „sebesčítání“, kdy každá osoba schopná písemného vyplnění sama vyplnila sčítací tiskopisy.

Příprava sčítání lidu 1991 byla v jeho závěrečné fázi ovlivňována rychle se měnící společensko – politickou situací po listopadu 1989. Mimo jiné došlo k poměrně velkým změnám územním (dezintegrace obcí), ke změnám v ústředních orgánech i územních orgánech státní správy. Změnilo se pracovní zákonodárství, což pro sčítání znamenalo obměnit tisíce nových sčítacích komisařů; cenový vývoj na počátku roku 1991 způsobil téměř naprostou neatraktivnost odměny za práci sčítacím komisařům a revizorům. Do určité míry se také projevil negativní postoj části obyvatelstva ke sčítání, nepříznivá reakce na otázku zjišťování náboženství a zejména pak rozporuplné požadavky (vč. interpelací poslanců a hlasů na veřejných shromážděních) na zjišťování národností. Dodatečné obsahové změny ve sčítání znamenaly také značné zásahy do již připravených projektů zpracování a sčítacích tiskopisů. Přes tyto a další problémy se podařilo sčítání 1991 ve stanovených termínech uskutečnit a jeho cíle naplnit.

Sčítání lidu 1991 bylo posledním sčítáním československým i posledním sčítáním tohoto století. Jeho význam je znásoben tím, že zachycuje historický předěl ve společensko – ekonomickém vývoji České republiky.

Tabulky naleznete zde

 

Napsat komentář

Required fields are marked *.


8 + 4 =