Historie, osobnosti, Starověk, Středověk, Novověk

E-dejiny.cz

1.12.2008
by admin
1 Comment

Sámo

Osudy a postavení této osoby ve Francké říši před cestou do slovanských zemí neznáme, proto se o příčinách jeho vyvolení za krále Slovanů můžeme jenom dohadovat.