Historie, osobnosti, Starověk, Středověk, Novověk

E-dejiny.cz

1.12.2008
by admin
Tři komentáře

Rudolf II. a jeho kunstkomora

Když roku 1576 Maxmilián zemřel, byl Rudolf již zcela schopný převzít císařské otěže. Současně s přijetím císařské koruny se začal rozhodovat o přesídlení z Vídně do Prahy. Důvodem ani tak nebyla krása Prahy, jako klid, jenž císaři poskytoval.