Historie, osobnosti, Starověk, Středověk, Novověk

E-dejiny.cz

1.12.2008
by admin
0 comments

Judita Durynská

O Juditě Durynské se mnoho neví. Matka Přemysla Otakara I. byla podle kronikáře „paní znamenité krásy, ducha neobyčejného a téměř mužného, mysli smělé a podnikavé, milovnice nauk a literatury, sběhlou i v řeči latinské a věcech politických.“