Historie, osobnosti, Starověk, Středověk, Novověk

E-dejiny.cz

Tadeáš Hájek z Hájku

| 0 comments

* 1.10.1525 Praha
X 1.9.1600 Praha
Astrolog, přírodovědec a lékař


Tadeáš Hájek z Hájku

Tadeáš Hájek z Hájku

V roce 1548 odjel do Vídně navštěvovat lékařské přednášky zde ale setrval velmi a krátce a vrátil se do Prahy. V roce 1550 byl zde povýšen na bakaláře a o rok později se stal magistrem in atribus na pražské univerzitě. Následující roky se vrátil opět do Vídně a později do Bolgne a Milána. Zde poslouchal přednášky slavneho matematika Cardana. V roce 1554 na pražské univerzitě vyučoval matematiku. V letech 1566-1570 působil v Uhrách a ve Vídni jako vojenský lékař a to u vojska, které bylo vysláno na Turka. Za své zásluhy ve vojsku byl přijat roku 1571 do stavu rytířského v Českém království. Zároveň byl jmenován protomedikem království a později i osobním královým lékařem. Rudolf II. pak rozšířil jeho šlechtictví pro celou Římskou říši a Hájek z Hájku stál jednu dobu v čele jeho proslulé alchymistické dílny. Díky jeho usilovné práci a stoupajícímu věhlasu, navštívil na pozvání Hájka Prahu Tycho Brahe a později i Kepler (po Hájkově smrti). Hájek se všan nevěnoval jen Astronomii (studoval převážně komety a pohyb planet). V roce 1572 patřil Hájek mezi deset evropských astronomů, kteří dokázali správně interpretovat supernovu v souhvězdí Kasiopeje.


Rozsah jeho zájmů byl mnohem větší. Zabýval se lékařstvím, filozofií, matematikou, botanikou apod. Hájek z Hájku dokonce i veršoval. Patřil do skupiny Jana Hodějovského z Hodějova, který sdružoval mnoho latinsky píšících českých humanistů. Vydával minuce (horoskopy a kalendáře). Přestože Hájek svá díla psal převážně latinsky, našla se i řada děl, které napsal česky. Díky svému celoživotnímu dílu, byl Hájek odměněn vědeckou obcí tím, že po něm pojmenovala jeden z kráterů na měsíci (Hagecius). Hájkův rod však vymřel již v druhém koleni po meči a ve třetím po přeslici.
Díla (některá vydaná posmrtně)

  • 1562 – Aphorismorum Metoposcopicorum libellus unus

  • 1562 – Herbář jinak bylinář velmi užitečný a figurami pěknými…
  • 1564 – Liber Hermetis centum aphorism. cum com. T. H.
  • 1864 – Mathematikové v Čechách a Živa
  • 1573 – Geometrica deductio
  • 1574 – Diagrammata seu typi Eclipsium solis et lunae
  • 1584 – De cerevisia ejusque conficiendi ratione etc.
  • 1585 – Spis o výrobě piva
  • 1829 – Historia matheseos in Bohemia; Pelcl. Abbildungen böhm. und mähr. Gelehrten
  • 1829 – Čas. Č. Musea

 

 

zdroj obrázku: wikipedie.cz

Napsat komentář

Required fields are marked *.


8 + = 9