Historie, osobnosti, Starověk, Středověk, Novověk

E-dejiny.cz

Sudety

| 0 comments

Pojem Sudety je známý spíše z pohledu historického významu,ale má i svůj význam zeměpisný. Ten je pro nás často překvapivý.

Název Sudety pochází patrně z keltštiny a znamená „les kanců“ či „les divokých sviní“. (základ slova SUD = kanec, přípona –éta = les). Podle méně přijímané teorie je slovo „Sudéta“ původem z Balkánu a znamená „kozí hory“. (albánsky koza = sute)


Mapa Česka s vyznačením sudet

Mapa Česka s vyznačením sudet

Keltská sídla, tzv. oppida, dosáhla na našem území největšího rozmachu ve 2. a 1. stol.př.n.l. Předpokládá se, že názvy z tohoto období přetrvaly s drobnou jazykovou mutací mezi obyvatelstvem až do doby římské říše. Keltský původ zeměpisných názvů můžeme vystopovat i v dalších příkladech: Gabréta (Šumava) = les kozorohů, Korkontoi oré = kamenité stráně Krkonoš, Askéta (Ještěd) = jasanová hora, Isara ( Jizera) = bystrá řeka, Albis (Labe) = bílá řeka.

První známé pojmenování pochází z díla Claudia Ptolemaia. Claudius Ptolemaius,
alexandrijský astronom a geograf, zpracoval ve své Geografii v letech 161 – 178 n.l. schématický přehled tehdy známého světa. V kapitole „O poloze veliké Germanie“ jsou zprávy o našich zemích. Naše země je označena jako Boemia a na mapě jsou schématicky zakresleny hory a vodní toky.

Pohoří českých zemí na mapě dle Ptolemaia:


  • SUDETA ORE (Sudetské pohoří) – pohoří táhnoucí se od západu na východ, patrně zahrnuje Krušné hory, Smrčiny, Lužické hory, Jizerské hory

  • ASKIBURGION OROS (Askiburgijské pohoří) – sudetské pásmo Krkonoš, Jeseníků a Orlických hor
  • GABRÉTA SILVA (resp.Gabréta Hylé) – Šumava a Český les
  • LUNA SILVA (resp.Luna Hylé) – Pálavské vrchy nebo Malé Karpaty
  • ORKINIOS DRYMOS – oblast Českomoravské vrchoviny a Chřiby
  • SARMATIKA ORE – západní část Karpat,severně od kolena Dunaje

Po pádu Římské říše a v dobách stěhování národů upadly uvedené názvy v zapomenutí. Znovu se název „Sudeta ore“ objevili až v 16.stol. Ve svém spise ho použil geolog a mineralog George Agricola pro označení českého pohraničního valu, zvláště Krušných hor, odkud pocházel.

Do pohraničí Čech, Moravy a Slezska přicházeli Němci. Byli to zejména kolonisté, kteří byli zváni českými králi nebo to byli přistěhovalci, kteří obydlovali stávající česká sídla. Nejvíce jich přišlo do naší země po 30-leté válce, aby zabrali majetky protestantů, kteří pro svou víru byli nuceni opustit své domovy. Od vrchnosti, většinou s nečeskými kořeny, dostávali různé výhody a postupně získávali nad českými starousedlíky převahu ekonomickou i správní.
Docházelo k poněmčování českých sídel, které vrcholilo během 18. a 19.stol.. Tento proces podporovaly i nové zákony Rakouska-Uherska, které byly jen málo nakloněny českému národu. Příklady poněmčení názvů: Liberec – Reichenberg, Jablonec n.N. – Gablonz, Hodkovice n.M. – Liebenau, Český Dub – Böhmisch Aicha….atd.

Ve 20.stol. byl Němci použit název Sudety (Sudetenland) pro pohraniční území.
Vznik Československa v roce 1918 způsobil,že se Němci stali jednou z menšin.Němci prakticky hned vystupovali proti samostatnosti Českého státu. Němečtí poslanci z Čech vytvořili 29.10.1918 na severu Čech samostatnou provincii Deutschböhmen jako odpověď na pražský převrat. O den později vznikla na severní Moravě Sudetenland a další na jihu Čech a Moravy. Na přelomu roku, po krachu veškerých jednáních, obsadily české jednotky pohraniční území a celkem snadno překonaly odpor Němců. Česko-německé soužití, které trvalo několik století, bylo většinou složité a bohaté na konflikty. Německé osídlení českého a moravského pohraničí, celého Slezska a vznik německých komunit ve většině větších měst českého vnitrozemí, bylo chápáno jako germanizace,která trvá po několik generací. Odpor německých obyvatel českých zemí způsobil,že Češi nebyli schopni dosáhnout dohod s Habsburky v době Rakouska-Uherska.

 

Vítání německých vojáků v pohraničí

Vítání německých vojáků v pohraničí

V roce 1938 se sudetští Němci značnou měrou podíleli na okupační politice v Protektorátu Čech a Moravy . Jejich plánem bylo násilné vystěhování českého národa a úplná germanizace po nacistickém vítězství v II.světové válce. Za hitlerovské okupace se severní pohraničí Československa změnilo na „Sudetskou župu“ (Sudetengau) s hlavním městem Libercem (Reichenbergem). Německá župa se domáhala plné autonomie a později i připojení k hitlerovskému Německu.
Porážkou hitlerovské říše zmizel i Protektorát Čechy a Morava a Sudety se opět staly pohraničím Československa.

Sudetskými Němci označujeme německé obyvatele, kteří na našem území žili od 13.stol. do konce II.světové války.

Názvy “Sudety“ či „ sudetský“ dnes užíváme pouze v kontextu s dobou II.světové války.

 

zdroje obrázků: kvhmittezatec.estranky.cz, kultura.idnes.cz

Napsat komentář

Required fields are marked *.


+ 3 = 11