Historie, osobnosti, Starověk, Středověk, Novověk

E-dejiny.cz

Rudolf II. ve Španělsku

| Dva komentáře

Rudolf II. se narodil jako prvorozený syn následníka římského trůnu Maxmiliána II. z rodu Habsburků ( přesněji z vídeňské větve) a Marie, dcery španělského krále Filipa II., taktéž z rodu Habsburků ( z větve španělské).

Už na počátku se nezdálo uzavření tohoto svazku jako moudré. Jednalo se vlastně jen o to, aby se habsburské krev nepromísila s krví z jiných rodů.

Rudolf II. Habsburský

Rudolf II. Habsburský

Na tento akt velice nepříznivě nahlíželi panovníci okolních zemí, neb se jim zdálo, že tím Habsburkové vyjadřují jen svou nadřazenost a pýchu. Ať byl záměr tohoto sňatku jakýkoliv, pro nás je nejdůležitější důsledek tohoto sňatku- narození Rudolfa.

Jak již bylo řečeno, Rudolf se narodil roku 1552. O jeho raném dětství nezůstalo moc zpráv, ale tento úsek jeho života je pro nás stejně nepodstatný. Až přelomovým se ukazuje v Rudolfově životě rok 1564, kdy odjíždí se svým o rok mladším bratrem Arnoštem na výchovu do Španělska. Tomuto opuštění Vídně předcházelo dlouhé jednání. Otázka, kde bude mladý nástupce trůnu vyrůstat byla velice ožehavá a dotýkala se mnohých.

O první impuls, aby byl Rudolf poslán na výchovu do Španělska, se postarala královna Marie, neboť se jí zdálo, že ve Vídni se mu nedostane takového katolického vzdělání, jako v její rodné zemi.


Navíc Maxmilián měl momentálně jiné starosti, než se zabývat výchovou svých synů. O mnohé se postaral také španělský král Filip II., pro něhož svěření výchovy svých dvou synovců znamenalo opravdu hodně, obzvláště pokud přihlédneme k tomu, že jeho jediný syn a možný nástupce na trůn, don Carlos byl labilně vyšinutý. A tak se tedy roku 1564 jedenáctiletý Rudolf, desetiletý Arnošt vydali s 350 člennou výpravou do Španěl. Mezi účastníky této výpravy byl také hofmistr Adam z Dietrichu, který se měl starat o chlapcovi záležitosti a udržovat blízký kontakt s Vídní.
Když dorazili princové do Madridu, setkali se zde s nevídanou krásou, kterou jim popisovala jejich matka, které však ale vůbec nedůvěřoval jejich otec. Madrid byl opravdu centrem dění, ze španělského dvora si braly příklad dvory ostatních evropských zemí a říkalo se v té době, že španělská říše byla tak obrovská, že nad ní slunce nezapadalo. Navíc souběžně s příjezdem mladých princů započala se stavba Escorialu, sídla španělských králů, které v této době nemělo obdoby. Po té, co se mladí muži seznámili s okolím ( což mimochodem trvalo půl roku), mohla započít jejich výchova. O tu se měl postarat dr. Jan Tonner z Trubachu spolu s dalšími učenci vybranými králem Filipem II. Ten rozkázal, aby největší váha ve výuce byla přiložena na katolictví. Princové byli mimo to vyučováni dějepisu, zeměpisu, jazykům, jízdě na koni a mnoha dalším aktivitám, jež příslušela k základnímu vzdělání evropských princů. Je zcela nepochybné, že právě během těchto let, se Rudolf poprvé blíže setkal s uměním a že se s ním sblížil. Mnohem menší náklonnost k umění projevoval jeho bratr Arnošt.
Když princové opouštěli Vídeň, bylo jasné, že to není na stálo. Bylo jen otázkou času, kdy budou opět povoláni zpět ke svému otci. To

dobová kresba Rudolfa II. na koni

dobová kresba Rudolfa II. na koni

se stalo roku 1568, kdy Maxmilián přislíbil českým stavům, že odvolá své syny ze Španělska. České stavy se cítily znepokojeny už při princově odjezdu a teď, když pobýval v cizině tak dlouho, začaly mít strach, aby se Rudolf úplně „nepošpanělštil“ a byl schopný ještě vůbec naučit se zvyklostem vídeňským. Ačkoliv byl požadavek o navrácení synů vysloven již roku 1568, Vídeň oba prince spatřila až v roce 1571.

 

 

 

 

zdroje obrázků: projekt.schenk.ic.cz, blanka.doktorova.sweb.cz

2 Comments

  1. Pingback: Rudolf II. a jeho kunstkomora

  2. Pingback: Čeští panovníci a prezidenti

Napsat komentář

Required fields are marked *.


+ 3 = 12