Historie, osobnosti, Starověk, Středověk, Novověk

E-dejiny.cz

Protektorátní vlády 1939-1945 (přehled)

| 0 comments

16. 3. 1939-27. 4. 1939
(byla pokračováním vlády pomnichovského Česko-Slovenska bez účasti K. Sidora)27. 4. 1939-19. 1. 1942


Předseda vlády: div. gen. Alois Eliáš do 27. 9. 1941
Ministr vnitra: od 1. 7. 1939 gen. čet. Josef Ježek; do té doby řídil ministerstvo div. gen. Alois Eliáš
financí: Josef Kalfus
školství a národní osvěty: Jan Kapras
spravedlnosti: Jaroslav Krejčí, od 26. 3. do 3. 2. 1940 pověřen řízením ministerstva zemědělství, od 3. 2. 1940 náměstkem předsedy vlády, od 28. 9. 1941 úřadujícím náměstkem předsedy vlády
průmyslu, obchodu a živností: Vlastimil Šádek do 3. 2. 1940; Jaroslav Kratochvíl
dopravy: Jiří Havelka do 25. 4. 1941, zároveň do 3. 2. 1940 náměstkem předsedy vlády; od 25. 4. 1941 ministrem dopravy Jindřich Kamenický
veřejných prací: Dominik Čipera
zemědělství: Ladislav Feierabend do 26. 1. 1940; od 3. 2. 1940 Mikuláš z Bubna-Litic
sociální a zdravotní správy: Vladislav Klumpar
19. 1. 1942-19. 1. 1945
Předseda vlády a ministr spravedlnosti: Jaroslav Krejčí
Ministr vnitra: Richard Bienert, od 12. 3. 1942 náměstkem předsedy vlády
hospodářství a práce: Walter Bertsch
školství a národní osvěty: Emanuel Moravec
zemědělství a lesnictví: Adolf Hrubý
dopravy a techniky: Jindřich Kamenický
financí: Josef Kalfus
19. 1. 1945-5. 5. 1945
Předseda vlády a ministr vnitra: Richard Bienert
Ministr hospodářství a práce: Walter Bertsch
školství a lidové osvěty: Emanuel Moravec
spravedlnosti: Jaroslav Krejčí, zároveň náměstkem předsedy vlády
zemědělství a lesnictví: Adolf Hrubý
dopravy a techniky: Jindřich Kamenický
financí: Josef Kalfus

Napsat komentář

Required fields are marked *.


8 + 4 =