Historie, osobnosti, Starověk, Středověk, Novověk

E-dejiny.cz

Ludmila Česká (svatá)

| 0 comments

* kolem 860 na hradě Pšov


X v noci z 15. na 16. září 921 na hradě Tetín
Mučednice


Svatá Ludmila

Svatá Ludmila

Svatá Ludmila, jejíž staré slovanské jméno znělo Lidmila a znamená ,, lidu milá“, se narodila kolem roku 860, pravděpodobně na hradě Pšov v místech dnešního Mělníka. Její otec Slavibor byl knížetem kmene Pšovanů, sídlících především na pravém břehu Labe. Na místě jejího narození na soutoku Labe s Vltavou stál Slaviborův opevněný dřevěný dvorec, centrum kmene Pšovanů, již v desátém století obestavěný městem nazvaným Mělník. Manželství Bořivoje I. (+ asi 889) a Ludmily bylo požehnáno třemi syny a třemi dcerami. Po otci vládl nejprve nejstarší Spytihněv I. (+ 905 či 915) a po něm mladší Vratislav I.(+ 13. února 921 patrně při obraně proti Maďarům).

Svatá Ludmila ovlivnila výchovu Václavovu v duchu křesťanství a je možné, že uplatňovala své právo na regentství. Jisté je, že Drahomíra, pocházející z hrdého kmene Stodoranů, toužila po moci. Nepohodlnou Ludmilu vykázala na její venkovské sídlo, hradisko Tetín (u Berouna), a v noci na 16. září 921 ji nechala zardousili jejím vlastním závojem. Jména najatých vrahů, Tunna a Gommon, ukazují, že spíše než o Sasy šlo o Vikingy či Varjagy, jak se jim říkalo na Rusi. Vrahové, patrně instruováni, přísně dbali na to, aby nebyla proleta krev, což bylo pro mučednictví tehdy nezbytnou podmínkou. Po vraždě z Tetína uprchl i kněz Pavel Kaich, a tak neměla první historicky známá česká kněžna ani církevní pohřeb. Služebnictvo zahrabalo její tělo u hradební zdi. Nad místem původního Ludmilina hrobu dala pak Drahomíra postavit kostelík sv. Michala, prý ve snaze, aby případné zázraky nad Ludmiliným hrobem byly připsány tomuto světci.

V roce 924 se sv. Václav ujal vlády a nechal Ludmilino tělo převézt do chrámu sv. Jiří na pražském hradě. K jeho pietnímu uložení došlo 10. listopadu 926. Od té doby byla Ludmila považována za světici. Sv. Ludmila je zobrazována v dlouhém řasnetém šatu, s hlavou pokrytou závojem, případně s knížecí čapkou. Často bývá zobrazována spolu s malým sv. Václavem, kterého vyučuje. Svatá Ludmila, česká prvomučednická a první česká světice, se stala nejen patronkou vinařů, babiček, matek a křesťanských vychovatelů, ale především českou spolupatronkou, často nazývanou ,, matka české země“.

 

 

zdroj obrázku: moniales.praha.op.cz

Napsat komentář

Required fields are marked *.


3 + 6 =