Historie, osobnosti, Starověk, Středověk, Novověk

E-dejiny.cz

Král železný a zlatý – Přemysl Otakar II

| Tři komentáře

Přemysl Otakar II.

Přemysl Otakar II.

Přemysl Otakar II. se narodil kolem roku 1233 a byl jedním z nejvýznamnějších králů naší historie. Vybudoval velkou říši ve střední Evropě sahající od českých zemí až k jaderskému moři. Patřil mezi nejvlivnější a nejmocnější panovníky Evropy své doby. Přízvisko „železný“ dostal díky své udatnosti v boji a tvrdé vládě, „zlatý“ díky svému bohatství. Za dob jeho vlády se české království nedostalo do finanční krize.

Otakar jako druhorozený syn Václava I. byl určen pro církevní dráhu, ale po smrti svého bratra Vladislava, převzal markrabství moravské a stal se dědicem českého trůnu. V roce 1247 byl šlechtou zvolen za spoluvládce (mladší král) a postavili ho do čela odboje proti králi. Toto „spiknutí“ nedopadlo pro Otakara dobře. Byl krátce vězněn svým otcem Václavem I. Po propuštění se Otakar stal vládcem v Rakousku a Štýrsku. Svůj nárok podpořil sňatkem s Markétou Babenberkovou (o třicet let starší). To se ovšem nelíbilo Uherskému králi Bélovi IV., který měl vlastní plány v jižním Štýrsku. Tento konflikt byl uzavřen roku 1254 mírovou smlouvou.


Po smrti krále Václava I. roku 1253 se Otakar stal dědicem českého království, ale korunovat se nechal až roku 1261. Tím začíná Přemysl Otakar II. tvořit z českého království velmoc střední Evropy.
Včetně upevňování moci v rakouských zemí se Přemysl Otakar II. vydal na dvě křížové výpravy proti pobaltským Prusům. Tyto výpravy nedopadli pro Otakara II. příliš dobře. Nastolit svou vládu v těchto zemí se mu nepodařilo i díky malé podpoře papeže.
Po upevnění moci v Dolním i Horním Rakousku a Štýrsku připojil roku 1266 k svému království Chebsko. V roce 1269 zdědil po svém bratranci Korutansko, Kraňsko a v roce 1272 získal Otakar II. Furlánsko.

Vnitřní politika
Otakarovi se podařilo posílit svůj vliv v království na úkor šlechty. Zdálo se, že ignoroval čím dál vyšší nároky šlechty. Svůj vliv opíral o nově založené města (např. České Budějovice, Menší Město Pražské..) do nichž zval německé kolonisty. Během své vlády Otakar II. založil na padesát měst. Na počátku své vlády ustanovil zemský soud, při němž jsou vedený zemské desky. Pevnou vládu krále nesla šlechta velmi těžce. Svojí politikou si Otakar II. především znepřátelil mocné šlechtické rody v Čechách.

Zlom Otakarovi vlády
V roce 1274 Přemysl Otakar II. kandidoval na římského císaře, ale zvolen byl do té doby takřka neznámý Rudolf Habsburský. Římští

České království za vlády Otakara II.

České království za vlády Otakara II.

kurfiřti nechtěli za císaře mocného a ambiciózního českého krále. Přemysl Otakar II. s volbou Rudolfa nesouhlasil a navíc nebyl k volbě přizván a český hlas byl nahrazen bavorským. Rudolf začal bezprávně zasahovat do záležitostí českého království a podporoval odbojnou šlechtu proti králi. Rudolf podniká vpád do Rakouska a roku 1276 donutí Přemysla Otakara II. k podepsání Vídeňského míru. Důsledkem toho přichází o alpské země a Chebsko. Přemysl Otakar II. se ocitá v nemilé situaci, když je tlačen Rudolfem k čím dál častějším ústupkům. Situaci se rozhodne řešit bitvou na Moravském poli (1278). V této bitvě, ale Přemysl Otakar II. prohrává a umírá (umírá v bitvě jako pravý rytíř). Otakarovi ostatky po několika přesunech jsou nakonec v roce 1373 uloženy v chrámu sv. Víta na Pražském hradě.
Přemysl Otakar II. byl velký panovník, který z českých zemí udělal mocnou říši. Bezesporu patří mezi největší Čechy dějin.

Zdroje:
ŽEMLIČKA, Josef. Přemysl Otakar II. : král na rozhraní věků. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2011. 721 s. ISBN 978-80-7422-118-7.
KUTHAN, Jiří. Přemysl Otakar II. Král železný a zlatý, král zakladatel a mecenáš. Vimperk : Tina, 1993. 370 s. ISBN 80-85618-10-9.
BAR, Přemysl. Král a kníže. Přemysl Otakar II. a Jindřich IV. Probus. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. 2005, roč. 52, s. 57-71. ISSN 0231-7710.

 

zdroj obrázků: wikipedie.cz

3 Comments

  1. Pingback: Čeští panovníci a prezidenti

  2. Pingback: Události 13.století

  3. Pingback: Moravské pole - obcan-lomnice.cz

Napsat komentář

Required fields are marked *.


7 − = 3