Historie, osobnosti, Starověk, Středověk, Novověk

E-dejiny.cz

Kollár Jan

| 0 comments

* 29.7.1793 Mošovice u Martina
X 24.1.1852 Vídeň


Básník, jazykovědec a historik


Kollár Jan

Kollár Jan

Vystudoval gymnázium v Kremnici. Po úspěšném zakončení se vydal i přes otcův odpor (chtěl z něj vychovat řezníka) do Bánské Bystrice (1810-1812) a následně na evangelické lyceum do Prešpurku (1812-1815). V roce 1815-1817 pracoval jako vychovatel, aby mohl v roce 1817 odejít na univerzitu do Jeny (Německo). Zde se pilně učil (zejména filozofii, historii a přírodní všdy) a připravoval na povolání evangelického kněze. Zde se také potkal se svou velkou láskou (budoucí ženou, dcerou evangelického pastora Friederikou Wilheminou Schmidtovou. Tato žena Kollára velmi inspirovala. Jan Kollár ji zmiňoval i ve svých dílech pod přezdívkou Mína. Za dob, které trávil v Německu se potkal i se slavnými lidmi (např. Johann Wolfgang von Goethe). Snažil se zde posilovat slovanské vědomí.

Ikdyž zde měl možnost získat práci jako kazatel a i přes svou lásku kterou choval k Friederice, odešel v roce 1819 zpět na Slovensko. Následně v Pešti sloužil jako evangelický kněz pro slovenskou menšinu. Zde působil celých třicet let. Aktivně se ani neúčastnil pokusům o změny na Slovensku. Odmítl Ľudovíta Štúra s jeho snahami o osamostatnění Slovenského jazyka. V roce 1848 ostře odmítl pokusy o Slovenské povstání a byl dokonce zajat svými protivníky. Proti tendencím maďarismu hledal podporu ve Vídni kam byl povolán a stal se zde profesorem archeologie. Dne 24.1.1852 ve Vídni zemřel a jeho tělo bylo na počátku 20.století převezeno do Prahy. Z jeho domu, který vyhořel v roce 1863 zůstala jen sýpka (byla kamenná) a v roce 1974 z ní bylo vytvořeno jeho muzeum.
Díla
1821 – Básně
1824 – Básnická sbírka „Slávy dcera“
Rozprava „O literarnéj vzájemnosti mezi kmeny slávskými“
Sbírky dobových písní „Národnie spievanky
Písně světské lidu slovenského v Uhřích“
Staroitalia slavjanská (1853)
MottoO literárnej vzájemnosti mezi kmeny a nářečími slávskými
Sláva bohyně a původ jména Slavův čili Slavjanův
Paměti
Čítanka
Slabikář
Nedělní, svátečné i příležitostné kázně a řeči od Jana Kollára
Cestopis, obsahující cestu do Horní Itálie

 

 

zdroj obrázku: wikipedie.cz

Napsat komentář

Required fields are marked *.


1 + = 4