Historie, osobnosti, Starověk, Středověk, Novověk

E-dejiny.cz

Judita Durynská

| 0 comments

O Juditě Durynské se mnoho neví.

Matka Přemysla Otakara I. byla podle kronikáře „paní znamenité krásy, ducha neobyčejného a téměř mužného, mysli smělé a podnikavé, milovnice nauk a literatury, sběhlou i v řeči latinské a věcech politických.“


V Teplicích založila počátkem 2.poloviny 12.století benediktinský klášter, v němž po smrti manžela /1174/ žila. Zemřela zde v úctyhodném věku téměř osmdesáti let.
Pozůstatky královny Judity byly objeveny při archeologickém výzkumu baziliky a kláštera v letech 1954-57. Že se jedná o královnu se dalo usuzovat podle korunky, kterou měla v hrobě. Její pravost určil až v r. 2003 prof. MUDr. Emanuel Vlček.
První kamenný most na našem území – Juditin most-postavený r. 1172, jehož štědrou mecenáškou byla, nesl její jméno.

Napsat komentář

Required fields are marked *.


4 + 3 =