Historie, osobnosti, Starověk, Středověk, Novověk

E-dejiny.cz

Freud Sigmund

| 0 comments

* 6. května 1856 v Příboře
X 23. září 1939 v Londýně
Lékař, psycholog, psychiatr, vědec


Sigmund Freud

Sigmund Freud

Freudův otec Jákob přišel do Příbora i s rodinou v roce 1840 z Tismenice. První žena Sally Kannerová panu Jákobovi Freudovi zemřela a zanechala dva už dospělé syny Emanuela a Filipa, Amálii ( roz. Nathansonové) se narodil v domku číslo 117 u Jana Zajíce v Zámečnické ulici jako prvorozený Sigmund. V dětství měla na Freuda nejhlubší vliv chůva Monika Zajícová. Měl jí rád, jak se dá soudit z pozdějších poznámek, a uznával její přísnost. Chodíval s ní do kostela na nedělní mši a pak doma ,, kázal“ jako pan farář. V procházkách s chůvou i rodiči byl zřejmě základ jeho celoživotního vztahu k přírodě ( Příbor vždy nazýval domovem a Moravu svou rodnou vlastí!) .

Otci se v obchodě přestalo dařit, proto v říjnu 1859 odešli přes Lipsko do Vídně. Freud studoval na univerzitě lékařstí osm let místo pěti, dával přednost hlubokému vzdělávání. V roce 1877 píše první vědeckou práci z výzkumu nrvových buněk, o rok později si mění jméno Sigismund na Sigmund. Roku 1881 přešel z fyziologického ústavu do vídeňské všeobecné nemocnice, z existenčních důvodů opustil čistou vědu a zvolil povolání lékaře. Od roku 1882 působil na psychiatrické klinice prof. Theodora Meynerta. Sigmund se 14. září 1886 oženil s Martou Bernaysovou, vnučkou hlavního rabína v Hamburku. Jako první se jim narodila dcera Matylda roku 1887, následovali Jean – Martin, Oliver, Ernest, Sophia, Anna. Ve jménech dětí žila památka na ty, koho Freud miloval a v životě ho ovlivnil.


V roce 1895 vychází ,, Studie o hysterii “. Pacienti se začali k Freudovi hrnout, byl stále uznávanější, do té doby spadá prvopočátek jeho slavné pohovky, dodnes v psychoanalýze zachované. Už roku 1896 poprvé zaznělo slovo ,, psychoanalýza“ , oficiálně nabídnuté světu ve ,,Výkladu snů“ (vyšel roku 1900) , základním kamenu psychoanalýzy, nejcitovanějším díle psychologie a psychiatrie 20. století. psychoanalýza byla původně metodou léčení neuróz a jiných duševních chorob, později pro lze pozžít definici, že zkoumá skryté duševní vztahy jakožto příčiny chorobných zjevů, v užším smyslu můžeme říct, že představuje určitou školu či směr v psychiatrii a psychologii. V roce 1908 byla založena ,,Vídeňská psychoanalytická společnost“. Freud se sbližuje s Jungem , který zakládá roku 1907 v Curychu Freudovu společnost. Začínají vycházet časopisy, po dalším úspěchu ve Výmaru roku 1911 i ,,Imago“ pro aplikaci psychoanalýzy v medicínských, humanitních oborech. Zajímavou freudovou aplikací je ,,Vzpomínka z dětství Leonarda da Vinci (1910) .

Píše články o psychoanalytické technice, aby čelil útokům, že psychoanalýza svádí pacientky k nemravní mu životu – vydává metapsychologické příspěvky jako K uvedení narcismu (1914) , Pudy a jejich proměny (1915) , Vytěsnění (1915) , Nevědomí (1915) , Metapsychologický dodatek k teorii snů (1917), truchlení a melancholie (1917) – shrnul 27 svých lekcí na vídeňské univerzitě do ,,Přednášek k úvodu do psychoanalýzy“ pro zájemce z řad vzdělané veřejnosti. V roce 1920 byla založena Berlínský psychoanalytická klinika s výukovým ústavem, studenti tu poskytovali pod dohledem vyučujících bezplatnou péči klientům a zároveň podstupovali vlastní pacientskou zkušenost. V roce 1923 byla zveřejněna Freudova práce ,, Já a ono“, v němž formuloval nový model psyché. tento strukturální model psychického aparátu rozdělil duševní pochody na ego = Já, id = Ono a superego = Nadjá. Roku 1932 sepsal Freud s Albertem Einsteinem spis ,, Proč válka?“ , proti fašistickým a nacistickým spádům. V roce 1933 se nacisté mstí a veřejně v Berlíně pálí Freudovy knihy. V roce 1936 vydal dílo ,, Mojžíš a monoteismus“. Začátkem roku 1939 je jasné, že rakovina u Freuda zvítězí. Nemocný si ale nestěžuje a snaží se pracovat dál. Nakonec je nucen přestat přijímat pacienty, nemůže pssát ani mluvit.Nechutnají mu ani havanské doutníky. Nejsmutnější je, že od něho utíká i jeho věrný pes, vyděšený zápachem rakovinnéholožiska v čelisti. Freud zemřel nad ránem 23. září 1939 a zanechal po sobě dílo a myšlenky pro několik dalších pokolení.

Díla Sigmunda Freuda:
Studie o hysterii (1895) – v tomto díle rozpracoval původní katarzní metodu v metodu volných asociací, kterou pak jako první použil v oblasti psychopatologiek terapii některých psychyckých poruch.
Projekt (1895) – dílo,ve kterém obhajoval svou vizi koncepce klinické psychologie.
Výklad snů (1900) – nejvýznamnější psychologická kniha 20. století, základní kámen psychologie. Hlavní myšlenkou tohoto díla je hledání a nalezení podvědomých sexuálních příčin psychických obtíží.
Já a ono (1923) – zde poprvé formuloval tzv. strukturální teorii lidské psychiky.

 

zdroj obrázku: wikipedie.cz

Napsat komentář

Required fields are marked *.


8 + = 12