Historie, osobnosti, Starověk, Středověk, Novověk

E-dejiny.cz

Federální vlády ČSSR 1969-1989 (přehled)

| 0 comments


1. 1. 1969-29. 9. 1969


Předseda vlády: Oldřich Černík
Místopředsedové vlády: Peter Colotka do 30. 1. 1969; Samuel Falťan; František Hamouz; Václav Valeš; od 30. 1. 1969 Karol Laco
Ministr zahraničních věcí: Ján Marko
národní obrany: Martin Dzúr
vnitra: Jan Pelnář
plánování: František Vlasák
financí: Bohumil Sucharda
zahraničního obchodu: Ján Tabaček
práce a sociálních věcí: Michal Štancel
– předseda Výboru pro ceny: Jiří Typolt
– předseda Výboru pro technický a investiční rozvoj: Miloslav Hruškovič
– předseda Výboru pro průmysl: Josef Krejčí
– předseda Výboru pro zemědělství a výživu: Koloman Boďa
– předseda Výboru pro dopravu: František Řehák
– předseda Výboru pro pošty a telekomunikace: Milan Smolka
– předseda Výboru pro tisk a informace: Jaroslav Havelka
Ministr: Bohuslav Kučera; Jan Pauly
Státní tajemník v ministerstvu
zahraničních věcí: Václav Pleskot
vnitra: Ján Majer
plánování: Ján Kraus
financí: Jozef Gajdošík
zahraničního obchodu: Ludvík Úbl
práce a sociálních věcí: Vlasta Brablcová
národní obrany: od 16. 1. 1969 Václav Dvořák


29. 9. 1969-9. 12. 1971
Předseda vlády: Oldřich Černík do 28. 1. 1970; od 28. 1. 1970 Lubomír Štrougal
Místopředsedové vlády: Josef Kempný do 28. 1. 1970; od 28. 1. 1970 Josef Korčák; Peter Colotka; Karol Laco; Miloslav Hruškovič – místopředseda vlády a ministr-předseda Výboru pro technický a investiční rozvoj, od 28. 1. 1970 do 26. 6. 1970 místopředseda vlády; od 26. 6. 1970 Matej Lúčan; Václav Hůla – místopředseda vlády a ministr plánování; František Hamouz – místopředseda vlády a ministr zahraničního obchodu; od 1. 1. 1971 Jindřich Zahradník; od 1. 1. 1970 Ján Gregor
Ministr zahraničních věcí: Ján Marko
národní obrany: Martin Dzúr
vnitra: Jan Pelnář; od 28. 1. 1970 Radko Kaska
financí: Rudolf Rohlíček
plánování: Miloslav Hruškovič do 1. 1. 1971
práce a sociálních věcí: Michal Štancel
zahraničního obchodu: od 28. 1. 1970 Andrej Barčák
– předseda Výboru pro ceny: Ignác Rendek
– předseda Výboru pro průmysl: Josef Krejčí; od 28. 1. 1970 Jindřich Zahradník
– předseda Výboru pro zemědělství a výživu: Koloman Boďa; od 28. 1. 1970 Bohuslav Večeřa
– předseda Výboru pro dopravu: Jaroslav Knížka
– předseda Výboru pro pošty a telekomunikace: Karel Hoffmann
– předseda Výboru pro technický a investiční rozvoj: Miloslav Hruškovič do 28. 1. 1970; Oldřich Černík od 28. 1. 1970 do 23. 6. 1970 – odvolán z vlády; od 23. 6. 1970 Ladislav Šupka
Ministr: Bohuslav Kučera; Jan Pauly; od 28. 1. 1970 Karol Martinka, od 1. 1. 1971 místopředseda Státní plánovací komise
Státní tajemník v ministerstvu
národní obrany: Václav Dvořák do 28. 1. 1970
vnitra: Jan Majer do 28. 1. 1970
zahraničního obchodu: Andrej Barčák do 28. 1. 1970
zahraničních věcí: od 28. 10. 1969 do 28. 1. 1970 Karel Kurka
práce a sociálních věcí: Vlasta Brablcová do 28. 1. 1970
ministerstvu plánování: od 6. 10. 1969 do 28. 1. 1970 Karol Martinka
Od 1. 1. 1971 zrušeny federální výbory a zřízena federální ministerstva
Ministr dopravy: Štefan Šutka
paliv a energetiky: Jaromír Matušek
hutnictví a strojírenství: Josef Šimon
pro technický a investiční rozvoj: Ladislav Šupka
zemědělství: Bohuslav Večeřa
spojů: Karel Hoffmann do 24. 5. 1971; od 24. 5. 1971Vlastimil Chalupa
– předseda Státní plánovací komise: Václav Hůla
– předseda Federálního cenového úřadu: Ignác Rendek
– předseda Výboru lidové kontroly: Drahomír Kolder
9. 12. 1971-11. 11. 1976
Předseda vlády: Lubomír Štrougal
Místopředsedové vlády: Josef Korčák; Peter Colotka; Ján Gregor do 14. 9. 1976; František Hamouz do 14. 9. 1976; Karol Laco; Matej Lúčan; od 14. 12. 1973 Rudolf Rohlíček; Jindřich Zahradník; od 14. 12. 1973 do 2. 12. 1974 Vlastimil Ehrenberger; Václav Hůla – místopředseda vlády a předseda Státní plánovací komise; od 2. 12. 1974 Josef Šimon
Ministr zahraničních věcí: Bohuslav Chňoupek
národní obrany: Martin Dzúr
vnitra: Radko Kaska do 28. 2. 1973; od 30. 3. 1973 Jaromír Obzina
financí: Rudolf Rohlíček do 14. 12. 1973; od 14. 12. 1973 Leopold Lér
zahraničního obchodu: Andrej Barčák
spojů: Vlastimil Chalupa
paliv a energetiky: Jaromír Matušek; od 2. 12. 1974 Vlastimil Ehrenberger
hutnictví a těžkého strojírenství: Josef Šimon do 2. 12. 1974; od 2. 12. 1974 Zdeněk Půček
pro technický a investiční rozvoj: Ladislav Šupka
dopravy: Štefan Šutka do 22. 11. 1975; od 22. 11. 1975 Vladimír Blažek
zemědělství a výživy: Bohuslav Večeřa do 14. 9. 1976; od 14. 9. 1976 Josef Nágr
všeobecného strojírenství: od 14. 12. 1973 Pavol Bahyl
– místopředseda Státní plánovací komise: Karol Martinka do 11. 12. 1972; od 25. 1. 1973 do 14. 12. 1973 Pavol Bahyl; od 14. 12. 1973 Vladimír Janza
– předseda Federálního cenového úřadu: Michal Sabolčík
– předseda Výboru lidové kontroly: Drahomír Kolder; od 30. 10. 1972 do 6. 2. 1976 Josef Machačka; od 6. 2. 1976 František Ondřich
11. 11. 1976-17. 6. 1981
Předseda vlády: Lubomír Štrougal
Místopředsedové vlády: Josef Korčák; Peter Colotka; Karol Laco; Matej Lúčan; Rudolf Rohlíček; Josef Šimon; Jindřich Zahradník; Václav Hůla – místopředseda vlády pověřený řízením Státní plánovací komise
Ministr zahraničních věcí: Bohuslav Chňoupek
národní obrany: Martin Dzúr
vnitra: Jaromír Obzina
financí: Leopold Lér
hutnictví a těžkého strojírenství: Zdeněk Půček; od 13. 12. 1979 Ladislav Gerle
paliv a energetiky: Vlastimil Ehrenberger
zahraničního obchodu: Andrej Barčák
spojů: Vlastimil Chalupa
práce a sociálních věcí: Michal Štancel
dopravy: Vladimír Blažek
pro technický a investiční rozvoj: Ladislav Šupka
všeobecného strojírenství: Pavol Bahyl
zemědělství a výživy: Josef Nágr
elektrotechnického průmyslu: od 13. 12. 1979 Michal Kubát
– pověřený řízením Federálního cenového úřadu: Michal Sabolčík
– místopředseda Státní plánovací komise: Vladimír Janza
– předseda Výboru lidové kontroly: František Ondřich
17. 6. 1981-16. 6. 1986
Předseda vlády: Lubomír Štrougal
Místopředsedové vlády: Josef Korčák; Peter Colotka; Václav Hůla do 1. 4. 1983; Ladislav Gerle; Karol Laco; Matej Lúčan; Rudolf Rohlíček; Svatopluk Potáč; od 20. 6. 1983 Jaromír Obzina
Ministr zahraničních věcí: Bohuslav Chňoupek
národní obrany: Martin Dzúr; od 11. 1. 1985 Milán Václavík (zemřel 2.1.2007)
vnitra: Jaromír Obzina; od 20. 6. 1983 Vratislav Vajnar
dopravy: Vladimír Blažek
elektrotechnického průmyslu: Michal Kubát
financí: Leopold Lér do 4. 10. 1985; od 29. 11. 1985 Jaromír Žák
hutnictví a těžkého strojírenství: Eduard Saul
paliv a energetiky: Vlastimil Ehrenberger
práce a sociálních věcí: Michal Štancel; od 20. 6. 1983 Miloslav Boďa
spojů: Vlastimil Chalupa
pro technický a investiční rozvoj: Ladislav Šupka; od 20. 6. 1983 pověřen řízením Jaromír Obzina (ministerstvo zrušeno k 31. 10. 1983)
všeobecného strojírenství: Pavol Bahyl
zahraničního obchodu: Bohumil Urban
zemědělství a výživy: Josef Nágr; od 20. 6. 1983 Miroslav Toman
– předseda Výboru lidové kontroly ČSSR: František Ondřich
– předseda Federálního cenového úřadu: Michal Sabolčík
– místopředseda Státní plánovací komise: Vladimír Janza
Předseda Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj: od 1. 11. 1983 Jaromír Obzina (zproštěn řízení federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj)
Předseda Státní plánovací komise: Svatopluk Potáč
16. 6. 1986-20. 4. 1988
Předseda vlády: Lubomír Štrougal
Místopředsedové vlády: Rudolf Rohlíček; Peter Colotka; Ladislav Gerle; Pavel Hrivnák; Josef Korčák do 20. 3. 1987; od 20. 3. 1987 Ladislav Adamec; Karol Laco; Matej Lúčan; Jaromír Obzina; Svatopluk Potáč; Miroslav Toman
Ministr zahraničních věcí: Bohuslav Chňoupek
národní obrany: Milán Václavík (zemřel 2.1.2007)
vnitra: Vratislav Vajnar
dopravy: Vladimír Blažek
elektrotechnického průmyslu: Milan Kubát
financí: Jaromír Žák
hutnictví a těžkého strojírenství: Eduard Saul
paliv a energetiky: Vlastimil Ehrenberger
práce a sociálních věcí: Miloslav Boďa
spojů: Jiří Jíra
všeobecného strojírenství: Ladislav Luhový
zahraničního obchodu: Bohumil Urban do 21. 12. 1987; od 28. 12. 1987 Jan Štěrba
zemědělství a výživy: Miroslav Toman
– předseda Výboru lidové kontroly ČSSR: František Ondřich
– předseda Federálního cenového úřadu: Michal Sabolčík
– místopředseda Státní plánovací komise: Vladimír Janza
Předseda Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj: Jaromír Obzina
Předseda Státní plánovací komise: Svatopluk Potáč
21. 4. 1988-12. 10. 1988
Předseda vlády: Lubomír Štrougal
První místopředseda vlády: Rudolf Rohlíček
Místopředsedové vlády: Ladislav Adamec; Peter Colotka; Matej Lúčan; Jaromír Obzina; Svatopluk Potáč
Ministr zahraničních věcí: Bohuslav Chňoupek
národní obrany: Milán Václavík (zemřel 2.1.2007)
vnitra: Vratislav Vajnar
dopravy a spojů: Vladimír Blažek
financí: Jaromír Žák
hutnictví, strojírenství a elektrotechniky: Ladislav Gerle
paliv a energetiky: Vlastimil Ehrenberger
práce a sociálních věcí: Miloslav Boďa
zahraničního obchodu: Jan Štěrba
zemědělství a výživy: Miroslav Toman
Ministr pověřený řízením Federálního cenového úřadu: Pavel Hrivnák
– předseda Výboru lidové kontroly ČSSR: František Ondřich
Předseda Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj: Jaromír Obzina
Předseda Státní plánovací komise: Svatopluk Potáč
Ministr: Marián Čalfa
12. 10. 1988-10. 12. 1989
Předseda vlády: Ladislav Adamec do 7. 12. 1989, od 7. 12. 1989 pověřen řízením Marián Čalfa
První místopředsedové vlády: Bohumil Urban; Pavel Hrivnák do 19. 6. 1989; od 19. 6. 1989 do 3. 12. 1989 Matej Lúčan; od 3. 12. 1989 Marián Čalfa
Místopředsedové vlády: František Pitra; od 19. 6. 1989 Jaromír Žák; Ivan Knotek do 19. 6. 1989; Matej Lúčan do 19. 6. 1989; od 19. 6. 1989 Pavel Hrivnák; Karel Juliš do 3. 12. 1989; Jaromír Obzina do 3. 12. 1989; od 3. 12. 1989 Josef Hromádka; od 19. 6. 1989 Ladislav Vodrážka
Ministr zahraničních věcí: Jaromír Johanes
národní obrany: Milán Václavík (zemřel 2.1.2007); od 3. 12. 1989 Miroslav Vacek
vnitra: František Kincl; od 3. 12. 1989 František Pinc
dopravy a spojů: František Podlena
financí: Jan Stejskal
hutnictví, strojírenství a elektrotechniky: Karel Juliš; od 19. 6. 1989 Ladislav Vodrážka
paliv a energetiky: Antonín Krumnikl
práce a sociálních věcí: Miloslav Boďa; od 3. 12. 1989 Alfréd Šebek
zahraničního obchodu: Jan Štěrba; od 3. 12. 1989 Andrej Barčák ml.
zemědělství a výživy: Jaromír Algayer
Ministr pověřený řízením Federálního cenového úřadu: Jaromír Žák do 19. 6. 1989; od 19. 6. 1989 do 3. 12. 1989 Alfréd Šebek; od 3. 12. 1989 Ladislav Dvořák
– předseda Výboru lidové kontroly ČSSR: František Ondřich; od 3. 12. 1989 Květoslava Kořínková
Předseda Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj: Pavel Hrivnák; od 19. 6. 1989 do 3. 12. 1989 Karel Juliš
Předseda Státní plánovací komise: Bohumil Urban; od 19. 6. 1989 Jaromír Žák
Ministr: Marián Čalfa do 3. 12. 1989; od 19. 6. 1989 Alfréd Šebek; od 3. 12. 1989 František Reichel; od 3. 12. 1989 Viliam Roth
* Vláda k 10. prosinci 1989 nepodala demisi ani nebyla odvolána jako celek. Prezident republiky odvolal pouze většinu členů této vlády. Vláda národního porozumění je v chronologii čs. vlád pokračováním vlády jmenované 12. října 1988. Vzhledem k jejímu významu je zde uvedena samostatně.
10. 12. 1989-27. 6. 1990 (vláda národního porozumění)
Předseda vlády: Marián Čalfa
První místopředsedové vlády: Ján Čarnogurský do 6. 4. 1990; Valtr Komárek do 6. 4. 1990
Místopředsedové vlády: Oldřich Burský do 6. 4. 1990; František Reichel do 6. 4. 1990; Vladimír Dlouhý; Josef Hromádka; František Pitra do 5. 2. 1990; od 6. 2. 1990 Petr Pithart; od 13. 12. 1989 Milan Čič; od 6. 4. 1990 Ján Čarnogurský; od 6. 4. 1990 Valtr Komárek; od 6. 4. 1990 Jiří Dienstbier; od 6. 4. 1990 Armin Delong; od 6. 4. 1990 Václav Valeš
Ministr zahraničních věcí: Jiří Dienstbier
národní obrany: Miroslav Vacek
vnitra: pověřeni společným řízením Marián Čalfa, Ján Čarnogurský a Valtr Komárek; od 30. 12. 1989 Richard Sacher
dopravy a spojů (od 1. 2. 1990 dopravy): František Podlena
spojů: od 1. 2. 1990 Róbert Martinko
financí: Václav Klaus
hutnictví, strojírenství a elektrotechniky: Ladislav Vodrážka; od 13. 2. 1990 Slavomír Stračár
paliv a energetiky: František Pinc; od 13. 2. 1990 Jaroslav Sůva
práce a sociálních věcí: Petr Miller
zahraničního obchodu: Andrej Barčák ml.
zemědělství a výživy: Oldřich Burský; od 12. 5. 1990 Rudolf Kutnar
Ministr pověřený řízením Federálního cenového úřadu: Ladislav Dvořák
– předsedkyně Výboru lidové kontroly ČSSR: Květoslava Kořínková
Předseda Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj: František Reichel; od 6. 4. 1990 Armin Delong
Předseda Státní plánovací komise: Vladimír Dlouhý
Ministr: Richard Sacher do 30. 12. 1989; Róbert Martinko do 1. 2. 1990; od 13. 2. 1990 do 11. 5. 1990 Vladimír Príkazský; od 12. 5. 1990 Karel Havlík

Napsat komentář

Required fields are marked *.


+ 3 = 12