Historie, osobnosti, Starověk, Středověk, Novověk

E-dejiny.cz

Antonín Dvořák

| 0 comments

* 8. září 1841 v Nelahozevsi
X 1. května 1904 v Praze
Hudební skladatel


Antonín Dvořák

Antonín Dvořák

Antonín Dvořák pocházel z rodu sedláků a malých živnostníků, kteří žili kolem Nelahozevsi nad Vltavou.Jeho otec byl řezník, který chtěl mít z Antonína svého nástupce. V roce 1857 odešel ve svých 16 letech do Prahy na varhanickou školu. V letech 1861 – 1871 působil v orchestru Prozatimního divadla a v letech 1874 – 1877 byl varhaníkem u sv. Vojtěcha v Praze. První úspěch zažil Antoní Dvořák až ve svých 32 letech při provedení kantáty Hymnus pražským spolkem Hlahol. V období let 1884 – 1896 podnikl devět uměleckých cest do Velké Británie. V letech 1892 – 1895 byl ředitelem Národní konzervatoře v New Yorku a od roku 1891 působil jako profesor skladby na pražské konzervatoři, kde vyučoval řadu žáků (Suk, Novák, Nedbal) .

Velkou část roku žil na venkově v Vysoké Příbrami. Dvořák začíná čerpat inspiraci z lidových vzorů a po Moravských dvojzpěvech vydává ještě Slovanské tance, které mu přinesli světové uznání. Ve skladbě vyšel z romantismu a dospěl k samostatnému hudebnímu výrazu. Těžiště jeho tvorby je v symfonických dílech. Stejně jako skladatel byl Dvořák oceněn jako dirigent, byl nazýván ,, virtuos na orchestr “. Antoní Dvořák je naším nejznámějším a ve světě nejhranějším umělcem. Náš nejslavnější hudební skladatel všech dob zemřel dne 1. května 1904 v Praze.

Některá díla Antonína Dvořáka:


 • Alfred – opera (1870)
 • Král a uhlíř – opera (1871)
 • Šelma sedlák – opera (1877)
 • Jakobín – opera (1888)
 • Čert a Káča – opera (1899)
 • Rusalka – opera (1900)
 • Symfonie č. 9, e moll, ,,Novosvěstká“ či ,, Z Nového světa “(1893)
 • Svatební košile (1884)
 • Svatá Ludmila (1886)
 • Requiem (1890)
 • Koncert A dur pro violoncello a klavír (1865)
 • Houslový koncert a moll (1879)
 • Slovanské tance (1878)
 • Česká suita (1879)
 • Smyčcový kvintet G dur (1875)

 

 

zdroj obrázku: radio.cz

Napsat komentář

Required fields are marked *.


− 2 = 2