Historie, osobnosti, Starověk, Středověk, Novověk

E-dejiny.cz

Cyril (Svatý) ze Soluně

| 1 Comment

* 827 v Soluni (Řecko)
X 14. února 869 v Římě (Itálie)
Misionář, patron Moravy, Evropy, všech slovanských národů; proti bouři


Svatý Cyril

Svatý Cyril

Osobnosti – Svatý Cyril Konstantin, který krátce před smrtí přijal jako mnich jméno Cyril, a jeho starší bratr Michal, budoucí Metoděj, byli syny vysokého úředníka v Soluni, původem asi z Řecka. Cyril odmítl skvělý sňatek a přijal jáhenské svěcení a stal se knihovníkem konstantinopolského patriarchy. Vyučoval později filozofii, ale roku 858 nechal učitelské činnosti a uchýlil se do kláštera v Bíthýnii, kde žil už několik let jeho bratr Metoděj.

V roce 860 odešel Cyril spolu se svým bratrem k Chazarům u Kaspického moře, kde nalezli údajné ostatky sv. Klimenta, čtvrtého římského papeže a protivníka cícaře Trajána, jenž ho vypověděl na Krym. Na žádost knížete Rastislava pak odešel Cyril i s Metodějem jako věrozvěsti na Velkou Moravu.


Cyril vytvořil slovanské písmo, jehož abeceda měla 38 písmen odvozených z písmen řeckých, hlaholici, která během dalších staletí se Osobnosti – Svatý Cyrilzjednodušila na cyrilici. Také přeložil do staroslověnštiny evangelia, apoštolář, misál a žaltář a napsal ke čtyřem evangeliím předmluvu, tzy. Proglas. Bratři na Velké Moravě působili přes tři roky, ale jejich činnost vzbudila nevoli bavorskému biskupství; obzvlášť byla napadána církevněslovanská řeč v liturgii. Kníže Rostislav snil o vlastní církevní provincii, která by byla na říšské církvi nezávislá. Cyril se teda vydal do Říma, a byl slavnostně přijat papežem Hadriánem II. , neboť s sebou přinesl ostatky sv. Klimenta.

Oba bratři výtečně obhájili své misionářské metody a staroslověnská bohoslužba byla schválena. Za svého pobytu v Římě Cyril onemocněl a vstoupil do kláštera.Po padesáti dnech podlehl těžkému utrpení a 14. února Osobnosti – Svatý Cyril869 zemřel. Jeho tělo bylo pochováno v bazilice sv. Klimenta, kde je dodnes uctíváno. Cyril bývý zobrazován jako řeholník s knihou Písma svatého, které přeložil, někdy s andělem a s obrácenými pohany u svých nohou. Pravděpodobně nejstarší znázornění nalezneme v kostele sv. Klimenta v Římě. Fresky pocházejí z 9. století a vznikly snad hned po smrti Cyrila a jeho bratra. Nejstarší cyrilovo vyobrazení na Balkáně (11. století) je v ochridském kostele Boží Moudrosti (v Makedonii) . Má nápis: ,, Cyril, učitel Slovanů“.

 

 

zdroj obrázku: listar.cz

One Comment

  1. Pingback: Velkomoravská říše

Napsat komentář

Required fields are marked *.


6 + 7 =