Historie, osobnosti, Starověk, Středověk, Novověk

E-dejiny.cz

Československé vlády v emigraci 1940-1945 (přehled)

| 0 comments

Československý národní výbor (ustaven 17. 11. 1939 v Paříži)


Členové:
Edvard Beneš
Jan Šrámek (úřadující místopředseda)
gen. Sergej Ingr
Štefan Osuský
Eduard Outrata
Hubert Ripka
Juraj Slávik
gen. Rudolf Viest


21. 7. 1940-12. 11. 1942


Předseda vlády: Jan Šrámek
Členové vlády:
Ján Bečko, státní tajemník na ministerstvu sociální péče; od 27. 10. 1941 státní ministr pověřený vedením Nejvyššího účetního kontrolního úřadu
Ladislav Feierabend, státní ministr; od 27. 10. 1941 ministr financí
gen. Sergej Ingr, ministr národní obrany
Jan Masaryk, ministr zahraničních věcí
Jaromír Nečas, státní ministr; od 27. 10. 1941 ministr pro hospodářskou obnovu
František Němec, ministr sociální péče
Štefan Osuský, státní ministr do 31. 3. 1942
Eduard Outrata, ministr financí; od 27. 10. 1941 státní ministr pověřený agendou ministerstva obchodu, průmyslu a živností
Hubert Ripka, státní tajemník na ministerstvu zahraničních věcí; od 27. 10. 1941 státní ministr
Juraj Slávik, ministr vnitra
Rudolf Viest, státní tajemník na ministerstvu národní obrany; od 27. 10. 1941 státní ministr
Ján Lichner, státní ministr
Jaroslav Stránský, od 27. 10. 1941 státní ministr pro agendu ministerstva spravedlnosti
12. 11. 1942-2. 4. 1945
Předseda vlády: Jan Šrámek
Členové vlády:
Ján Bečko, ministr sociální péče, současně pověřen agendou ministerstva zdravotnictví a tělesné výchovy
Ladislav Feierabend, ministr financí
gen. Sergej Ingr, ministr národní obrany do 19. 9. 1944
Ján Lichner, ministr zemědělství a veřejných prací
Jan Masaryk, ministr zahraničních věcí, náměstek předsedy vlády
František Němec, ministr hospodářské obnovy pověřený správou ministerstva obchodu, průmyslu a živností (pověření odvoláno 3. 8. 1944), od srpna 1944 čs. vládní delegát na osvobozeném území ČSR
Hubert Ripka, státní ministr na ministerstvu zahraničních věcí
Juraj Slávik, ministr vnitra, pověřen také agendou ministerstva školství a národní osvěty
Jaroslav Stránský, ministr spravedlnosti
gen. Rudolf Viest, státní ministr na ministerstvu národní obrany; od 19. 9. 1944 pověřen správou ministerstva národní obrany
Václav Majer, ministr obchodu, průmyslu a živností od 3. 8. 1944


Napsat komentář

Required fields are marked *.


+ 5 = 11