Historie, osobnosti, Starověk, Středověk, Novověk

E-dejiny.cz

1.12.2008
by admin
0 comments

Sudety

Pojem Sudety je známý spíše z pohledu historického významu,ale má i svůj význam zeměpisný. Ten je pro nás často překvapivý. Název Sudety pochází patrně z keltštiny a znamená „les kanců“ či „les divokých sviní“. (základ slova SUD = kanec, přípona … Continue reading

1.12.2008
by admin
1 Comment

Sámo

Osudy a postavení této osoby ve Francké říši před cestou do slovanských zemí neznáme, proto se o příčinách jeho vyvolení za krále Slovanů můžeme jenom dohadovat.