Historie, osobnosti, Starověk, Středověk, Novověk

E-dejiny.cz

1.12.2008
by admin
0 comments

Události 19.století

14.6.1800 Napoleon neočekávaně přešel se svou armádou průsmykem Sv. Bernarda Alpy a porazil v bitvě u Marenga rakouskou armádu; tímto debaklem na italském bojišti se zhroutilo rakouské panství v Itálii. V Miláně došlo k znovuzřízení republiky cisalpinské. Válka se přiblížila … Continue reading

1.12.2008
by admin
0 comments

Sudety

Pojem Sudety je známý spíše z pohledu historického významu,ale má i svůj význam zeměpisný. Ten je pro nás často překvapivý. Název Sudety pochází patrně z keltštiny a znamená „les kanců“ či „les divokých sviní“. (základ slova SUD = kanec, přípona … Continue reading