Historie, osobnosti, Starověk, Středověk, Novověk

E-dejiny.cz

1.12.2008
by admin
Tři komentáře

Rudolf II. a jeho kunstkomora

Když roku 1576 Maxmilián zemřel, byl Rudolf již zcela schopný převzít císařské otěže. Současně s přijetím císařské koruny se začal rozhodovat o přesídlení z Vídně do Prahy. Důvodem ani tak nebyla krása Prahy, jako klid, jenž císaři poskytoval.

1.12.2008
by admin
0 comments

Sudety

Pojem Sudety je známý spíše z pohledu historického významu,ale má i svůj význam zeměpisný. Ten je pro nás často překvapivý. Název Sudety pochází patrně z keltštiny a znamená „les kanců“ či „les divokých sviní“. (základ slova SUD = kanec, přípona … Continue reading