Historie, osobnosti, Starověk, Středověk, Novověk

E-dejiny.cz

1.12.2008
by admin
0 comments

Události 14.století

1300 Vydán horní zákoník „Vydán horní zákoník – Ius regale montanorum, dílo o čtyřech knihách italského právníka Gozzia z Orvietu; pokus o kodifikaci zemského práva (byl však zmařen pro odpor šlechty). jaro Příprava výpravy Václava II. do Polska; po zavraždění … Continue reading

1.12.2008
by admin
0 comments

Sudety

Pojem Sudety je známý spíše z pohledu historického významu,ale má i svůj význam zeměpisný. Ten je pro nás často překvapivý. Název Sudety pochází patrně z keltštiny a znamená „les kanců“ či „les divokých sviní“. (základ slova SUD = kanec, přípona … Continue reading

1.12.2008
by admin
0 comments

Vita Caroli Quarti

Když se řekne Vita Caroli ( přesněji Vita Caroli Quarti), každý si ihned vybaví Životopis Karla IV., císaře římského a především krále českého. Málokdo už ale ví, kdy byl životopis sepsán, za jakým účelem, z jakých částí se skládá.