Historie, osobnosti, Starověk, Středověk, Novověk

E-dejiny.cz

1.12.2008
by admin
0 comments

Sudety

Pojem Sudety je známý spíše z pohledu historického významu,ale má i svůj význam zeměpisný. Ten je pro nás často překvapivý. Název Sudety pochází patrně z keltštiny a znamená „les kanců“ či „les divokých sviní“. (základ slova SUD = kanec, přípona … Continue reading

1.12.2008
by admin
0 comments

Crescente fide christiana

Ačkoliv se jedná jen o zlomek z legendy, plně postačuje svému účelu. Je na ní dobře vidět, že nelze brát vážně vše, co legendy vypráví. Tato legenda se týká sv. Václava.