Historie, osobnosti, Starověk, Středověk, Novověk

E-dejiny.cz

Autonomní vlády Podkarpatské Rusi 1938-1939 (přehled)

| 0 comments

11. 10. 1938-26. 10. 1938Předseda vlády a ministr školství: Andrej Bródy
Ministr vnitra: Edmund Bačinský
dopravy: Július Révay
Zplnomocněný ministr pro hospodářství: Š. A. Fencik
Vládní tajemníci: Augustin Vološin (pověřen agendou zdravotnictví a sociální péče) a Ivan Pješčak (pověřen agendou justiční správy)


26. 10. 1938-1. 12. 1938
Předseda vlády, ministr financí, obchodu a zemědělství: Augustin Vološin
Ministr vnitra: Edmund Bačinský
komunikací, veřejných prací, zdravotní a sociální péče: Július Révay
1. 12. 1938-6. 3. 1939
Předseda vlády: Augustin Vološin
Členové vlády: Július Révay; od 6. 3. 1939 arm. gen. Lev Prchala
6. 3. 1939-15. 3. 1939
Předseda vlády, ministr školství a spravedlnosti: Augustin Vološin
Ministr vnitra, financí a dopravy: arm. gen. Lev Prchala
zemědělství, veřejných prací, zdravotnictví, průmyslu, obchodu a živností: Štefan Kločurak

Napsat komentář

Required fields are marked *.


+ 5 = 13