Historie, osobnosti, Starověk, Středověk, Novověk

E-dejiny.cz

Albert z Kaménka

| 0 comments


* asi 1547
† 16. 12. 1617 Praha
český humanista, kněz, orientalista a překladatel Bible Kralické


Pocházel ze Slezska z šlechtické rodiny. Bohužel další podrobnosti týkající se jeho rodných údajů nejsou známy. Studoval na univerzitách v Německu. V roce 1564 se zapsal na akademii ve Frnkfurtu a následně v roce 1597 na univerzitě ve Vitemberku. Již v roce 1571 dosáhl hodnosti mistra ve svobodných uměních. V roce 1575 začal vyučovat na bratrské škole v Ivančicích hebrejštinu. Od roku 1577 se s bratry Cibulkou a Štefanem podílel na překladu Bible Kralické (konkrétně na Mojžíšových knihách). Později pak s bratry Felinem a Sušickým na novém jednosvazkovém vydání. Od roku 1588 na škole v Ivančicích začal vykonávat funkci správce. Se staršími se však v roce 1598 nepohodl a byl přeložen do fulneckého sboru. Následně odešel do Opavy a tam převzal po Jindřichu Polanovi funkci městského písaře.
Od roku 1590 žil v Německu, ale po vydání svatojakubského mandátu (1602) odešel do Prahy (1603), aby zde vyučoval orientální jazyky. Nebyl však přijat akademickou obcí do svých řad, a tak si musel vydělávat soukromou výukou. Navíc zde z důvodu protireformačního tažení musel na krátký čas také uprochnout do zahraničí. Vrátil se po vydání Rudolfova Majestátu v roce 1609. Při vpádu pasovských vojsk v roce 1611 došlo dokonce k vyloupení jeho domu. Ještě téhož roku byly jeho znalosti využívány císařem pro luštění tajné korespondence a stal se prefektem zemské školy a v roce 1613 děkanem fakulty filozofie. V roce 1617 pak rektorem Karlovy univerzity, krátce po té však zemřel.
Díla
Překlad Bible Kralické
1598 Silva quadrilinguis – spoluautor
1612 Intimatio paedogigii acad. trilinguis trivii

Napsat komentář

Required fields are marked *.


5 + = 8